Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΥΛΩΝ & ΕΞΙ (6) ΦΣ S-17 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print