Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΥΛΟΥ & ΔΥΟ (2) ΦΣ S-17″

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print