Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ 2 ΦΣ S-17Y

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print