Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 6/2020 ΑΔΣ

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print