1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 25Ν 1828/89)