Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΙΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ -ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016
image_print