1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Γ.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”