1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ‘ΟΡΦΕΑΣ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022