1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΔΡΑΜΑ 1986′ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ RK SLOBODA BOSNIA’