Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 306/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print