Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
image_print