Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022
image_print