Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Μ.Α.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print