ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Μ.Α.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019