Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΤΙΤΑΝΕΣ¨ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print