1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ