Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΚΑΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print