ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ”ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ& ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ” ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019