ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ»ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ& ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019