1

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.Πανδραμαϊκός Αθλητικός Όμιλος