Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2019 έως 16/4/2020 για την κατακύρωση της σύμβασης.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
image_print