Επιλογή προσφορότερου χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
image_print