Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιλογή Τράπεζας και άνοιγμα λογαριασμού όψεως για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου μας με ταυτότητα οφειλής

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print