Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ 31-07-2020

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print