ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ 31-07-2020