Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
image_print