Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print