Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 4 Απριλίου 2023
image_print