1

Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμου.Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας διπλής γκαραζόπορτας στον αερουποστηριζόμενο θόλο.