1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ