Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Επιβολή προστίμου και σφράγισμα παιδότοπου, ο οποίος λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κ. Σουβουκλίδη Δημητρίου του Ευστρατίου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης 63.

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013
image_print