Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ OTS

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020
image_print