Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 21.073,80€ στο έτος 2023.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print