Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εργασία συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα του Παλαιού Δημοτικού καταστήματος Δράμας

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print