Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες αποκατάστασης στεγανότητας της στέγης της παλαιάς πτέρυγας του κτιρίου του 2ου δημοτικού σχολείου Δράμας. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 48.000,00 και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 2.000,00

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
image_print