Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print