Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
image_print