Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας CPV 90620000-9,90630000-2,34927100-2 .Ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ποσό 23.614,94 € για το 2020 και με ποσό 32.767,06 € για το 2021.

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
image_print