Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΟΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 01/01/2017 – 17/1/2017

Παρασκευή, 24 Μαρ 2017
image_print