Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου. Πολυετή δαπάνη με ποσό 11.160,00 € για το 2019 και ποσό 11.160,00 € για το 2020

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
image_print