Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου.Πολυετής δαπάνη ποσού 4.140,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print