Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών .Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 14.800,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 10.000,00€

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print