Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ Β΄Π.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟΝ Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print