Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 22/7/2023 ΕΩΣ 21/8/2023

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023
image_print