Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

EΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΑΠΚ Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print