Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/6/2023 ΕΩΣ 7/7/2023

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023
image_print