Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019
image_print