Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
image_print