Εργασίες για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους Δράμας 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ. 780/06-05-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.