1

Εργασίες για την διεξαγωγή και διεκπεραίωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους Δράμας 2021 (βάση της υπ’άριθμ. 47/2021 απόφασης προέδρου)