ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 27/7/2019 ΕΩΣ 31/12/2019