Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB-SERVICES ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print